banner
 
 

Zadejte klíčové slovo, autora, EAN...

 

Seznam knih - Pravo

 
1634 ks.
1str. z35 »
 
str.
 
 
 
Hledání dle autorů
 
 

Audítorské štandardy

Kareš Ladislav, Krišková Petra
KM8168244
 
Audítorské štandardy

243 (317) Kč

koupit
 

Poisťovníctvo

Majtánová Anna
KM8078260
 
Poisťovníctvo

369 (481) Kč

koupit
 

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Šimáčková Kateřina, Foukalová Molková Kristýna, Procházka Vojtěc
KM7552747
 
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

314 (396) Kč

koupit
 

Zákon o odpadoch

Takáč Pavol
KM8168485
 
Zákon o odpadoch

848 (1 105) Kč

koupit
 

Zákon o Policajnom zbore

Tittlová Marcela, Medelský Jozef
KM8168577
 
Zákon o Policajnom zbore

611 (796) Kč

koupit
 

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Svák Ján, Surmajová Žaneta, Balog Boris
KM8168528
 
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

335 (436) Kč

koupit
 

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Katrlík Radovan
KM8168340
 
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

795 (1 036) Kč

koupit
 

Zákon o strelných zbraniach a strelive

Solej Andrej, Solejová Tatiana
KM8168668
 
Zákon o strelných zbraniach a strelive

597 (778) Kč

koupit
 

Zákon o výkone trestu odňatia slobody

Tittlová Marcela
KM8168654
 
Zákon o výkone trestu odňatia slobody

634 (826) Kč

koupit
 

Zákon o dobrovoľných dražbách

Budjač Milan, Gibaľová Janka, Lazíková Jarmila
KM8168636
 
Zákon o dobrovoľných dražbách

1 557 (2 029) Kč

koupit
 

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Mičudová Tatiana
KM8168624
 
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

252 (328) Kč

koupit
 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Paceková Tamara
KM8168609
 
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

523 (682) Kč

koupit
 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Harušťáková Iveta
KM8168436
 
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

643 (838) Kč

koupit
 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Pospíšil Branislav, Macek Jaroslav, Maliar Martin, Kitta Vladimí
KM8168388
 
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

1 152 (1 501) Kč

koupit
 

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Krajčír Zdenko, Mlsnová Jana, Surmajová Žaneta
KM8168354
 
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

979 (1 276) Kč

koupit
 

Zákonník práce Komentár

Tkáč Vojtech, Matejka Ondrej, Friedmannová Dagmara, Masár Branis
KM8168069
 
Zákonník práce Komentár

1 382 (1 801) Kč

koupit
 

Zákon o dani z príjmov

Horniaček Peter, Mezeiová Viera
KM8168670
 
Zákon o dani z príjmov

866 (1 129) Kč

koupit
 

Zákon o správcoch bytových domov Komentár

Budjač Milan, Šurín Lukáš
KM8168665
 
Zákon o správcoch bytových domov Komentár

659 (859) Kč

koupit
 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Toman Jozef, Švec Marek, Schuszteková Simona
KM8168456
 
Zákon o kolektívnom vyjednávaní

491 (640) Kč

koupit
 

Zákon o verejnom obstarávaní

Tkáč Juraj, Griga Marek
KM8168454
 
Zákon o verejnom obstarávaní

1 958 (2 551) Kč

koupit
 

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár

Kukliš Ľuboš, Tarabčák Ivan
KM8168418
 
Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár

1 336 (1 741) Kč

koupit
 

Zákon o ochrane pred požiarmi Komentár

Komár Pavol
KM8168411
 
Zákon o ochrane pred požiarmi Komentár

588 (766) Kč

koupit
 

Nové pravidlá cestnej premávky

Kol.
KM8935071
 
Nové pravidlá cestnej premávky

272 (406) Kč

koupit
 

Nové pravidlá cestnej premávky

Kol.
KM8935070
 
Nové pravidlá cestnej premávky

240 (358) Kč

koupit
 

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Jelínek Jiří
KM7502205
 
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

356 (480) Kč

koupit
 

Zákon o vyšších soudních úřednících

Grygar Jiří
KM7552706
 
Zákon o vyšších soudních úřednících

166 (209) Kč

koupit
 

Zákon o pojišťovnictví Komentář

Přikryl Vladimír, Čechová Jana
KM7552546
 
Zákon o pojišťovnictví Komentář

789 (995) Kč

koupit
 

Zákon směnečný a šekový Komentář

Kotásek Josef
KM7552543
 
Zákon směnečný a šekový Komentář

698 (880) Kč

koupit
 

Ústava Slovenskej republiky

Kol.
KM8879733
 
Ústava Slovenskej republiky

203 (298) Kč

koupit
 

Zákon o návykových látkách

Mahdalíčková Jana
KM7552617
 
Zákon o návykových látkách

278 (350) Kč

koupit
 

Vyznejte se v zákoně o státní službě

Vejsada Daniel, Kantorová Diana, Erényi Tereza
KM2650607
 
Vyznejte se v zákoně o státní službě

187 (269) Kč

koupit
 

Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

Mičinský Ľudovít, Olík Miloš
KM7552474
 
Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

789 (995) Kč

koupit
 

Správní řád

Kliková Alena
KM7478943
 
Správní řád

789 (995) Kč

koupit
 

Právo v proměnách času

Hefnerová Vičarová Hana, Madleňáková Lucia
KM7502186
 
Právo v proměnách času

356 (480) Kč

koupit
 

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost

Jelínek Jiří
KM7502185
 
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost

438 (590) Kč

koupit
 

Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví

Tetřevová Liběna
KM2710285
 
Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví

254 (299) Kč

koupit
 

Insolvenční právo

Richter Tomáš
KM7552444
 
Insolvenční právo

698 (880) Kč

koupit
 

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2 Praktikum

Svaček Ondřej, Bureš Pavel, Faix Martin
KM7502181
 
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2 Praktikum

237 (320) Kč

koupit
 

Zákon o státním podniku v praxi

Muroň Jaroslav
KM2710352
 
Zákon o státním podniku v praxi

246 (289) Kč

koupit
 
 
 
1634 ks.
« 1str. z35 »
 
str.
 
 
 
 
 
Přepnout na mobilní verzi - Pravo