banner
 
 

Zadejte klíčové slovo, autora, EAN...

 

Seznam knih - Pravo

 
1780 ks.
1str. z38 »
 
str.
 
 
 
Hledání dle autorů
 
 

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

Barancová Helena
KM7502253
 
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

238 (290) Kč

koupit
 

Směnka v soudním řízení

Chalupa Radim
KM7502254
 
Směnka v soudním řízení

402 (490) Kč

koupit
 

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář

Olík Miloš, Maisner Martin, Pokorný Radek, Málek Petr, Janoušek
KM7552736
 
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář

922 (1 050) Kč

koupit
 

Zákonnik práce po ostatnej dohode Komentár a príklady

Cingelová Zuzana
KM8162029
 
Zákonnik práce po ostatnej dohode Komentár a príklady

291 (376) Kč

koupit
 

Správní právo trestní

Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina, Horzinková Eva, Škurek Martin
KM7502219
 
Správní právo trestní

345 (420) Kč

koupit
 

Exekučný zákon v aplikačnej praxi

Krajčo Jaroslav
KM8937440
 
Exekučný zákon v aplikačnej praxi

1 975 (2 221) Kč

koupit
 

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach

Illášová Milada
KM8935072
 
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach

554 (748) Kč

koupit
 

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš
KM7552859
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím

399 (455) Kč

koupit
 

Zákon o rybářství Komentář

Šíma Alexander
KM7552836
 
Zákon o rybářství Komentář

303 (345) Kč

koupit
 

Autoškola 2018

Barták Matěj
KM7428317
 
Autoškola 2018

119 (169) Kč

koupit
 

Zákon o výkone väzby

Tittlová Marcela
KM8168702
 
Zákon o výkone väzby

645 (760) Kč

koupit
 

Zákon o poľovníctve

Kol.
KM8168201
 
Zákon o poľovníctve

676 (796) Kč

koupit
 

Zákon o geologických prácach

Kol.
KM8168276
 
Zákon o geologických prácach

503 (592) Kč

koupit
 

Slobodný prístup k informáciám v samospráve

Kol.
KM8168269
 
Slobodný prístup k informáciám v samospráve

345 (406) Kč

koupit
 

Zákon o priestupkoch

Kol.
KM8168187
 
Zákon o priestupkoch

1 397 (1 645) Kč

koupit
 

Zákon o sociálnom fonde

Kol.
KM8168116
 
Zákon o sociálnom fonde

243 (286) Kč

koupit
 

Sprievodca miestnou samosprávou

Kol.
KM8168113
 
Sprievodca miestnou samosprávou

279 (328) Kč

koupit
 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Kol.
KM8168110
 
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

307 (361) Kč

koupit
 

Cezhraničné dedenie

Kol.
KM8168206
 
Cezhraničné dedenie

383 (451) Kč

koupit
 

Audit a audítorstvo

Kol.
KM8168147
 
Audit a audítorstvo

253 (298) Kč

koupit
 

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Kol.
KM8168144
 
Správa a vymáhanie pohľadávok 2

699 (823) Kč

koupit
 

Audítorské postupy

Kol.
KM8168061
 
Audítorské postupy

253 (298) Kč

koupit
 

Správny súdny poriadok

Kol.
KM8168257
 
Správny súdny poriadok

187 (220) Kč

koupit
 

Audítorská dokumentácia

Kol.
KM8168145
 
Audítorská dokumentácia

312 (367) Kč

koupit
 

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Kol.
KM8168129
 
Osobné ochranné pracovné prostriedky

602 (709) Kč

koupit
 

Občiansky zákonník

Vojčík Peter
KM8078368
 
Občiansky zákonník

383 (451) Kč

koupit
 

Trestný čin podvodu

Šamko Peter
KM8078553
 
Trestný čin podvodu

437 (514) Kč

koupit
 

Lekár verzus legislatíva

Doktor Zdenko
KM8078528
 
Lekár verzus legislatíva

76 (90) Kč

koupit
 

Civil Code Občiansky zákonník

Kol.
KM8078674
 
Civil Code Občiansky zákonník

587 (691) Kč

koupit
 

Zákon o inšpekcii práce

Jurík Vladimír
KM8168051
 
Zákon o inšpekcii práce

345 (406) Kč

koupit
 

Podnikateľské právo

Krošlák Daniel, Nevolná Zuzana, Olšovská Andrea
KM8168045
 
Podnikateľské právo

429 (505) Kč

koupit
 

Zákon o obecnom zriadení

Tekeli Jozef, Hoffmann Marian
KM8168034
 
Zákon o obecnom zriadení

1 323 (1 558) Kč

koupit
 

Zákon o mediácii

Budjač Milan, Šimonová Katarína, Lazíková Jarmila
KM8168022
 
Zákon o mediácii

300 (353) Kč

koupit
 

Zákon o rodine

Horváth Edmund, Varga Erik
KM8168021
 
Zákon o rodine

440 (518) Kč

koupit
 

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Horváth Edmund
KM8078592
 
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

459 (541) Kč

koupit
 

Ústava České republiky

Kol.
KM8879786
 
Ústava České republiky

226 (301) Kč

koupit
 

Antidiskriminačný zákon

Matejka Ondrej, Friedmannová Dagmara, Masár Branislav
KM8168641
 
Antidiskriminačný zákon

307 (361) Kč

koupit
 

Audítorské štandardy

Kareš Ladislav, Krišková Petra
KM8168244
 
Audítorské štandardy

269 (317) Kč

koupit
 

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Šimáčková Kateřina, Foukalová Molková Kristýna, Procházka Vojtěc
KM7552747
 
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

348 (396) Kč

koupit
 

Zákon o odpadoch

Takáč Pavol
KM8168485
 
Zákon o odpadoch

938 (1 105) Kč

koupit
 

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Márton Michal, Gonsiorová Barbora
KM7502200
 
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

320 (390) Kč

koupit
 
 
 
1780 ks.
« 1str. z38 »
 
str.
 
 
 
 
 
Přepnout na mobilní verzi - Pravo